Bag om Thorséng

Hvem er Thorséng

Thorséng fokuserehovedsageligt på følgende fem elementer:

・Retreats på Thorséng Nature Resort i form af luksuriøse all-inclusive ophold i naturen kombineret med

・Wellness & Spa faciliteterne og aktiviteter i naturen. Wellness & Spa som eksklusive weekendtilbud til afslapning og selvfordybelse.


・Træning & Behandling med ugentlige træningshold og individuelle undervisningmuligheder.

・Facilitering af teambuilding, workshops, events, konferencer og møder med kant, samt afholdelse af unikke bryllupper i naturen med skræddersyet løsninger.

・Café Hygge, økologisk guldmærket café & restaurant som understøttelse de fire første elementer med en økologisk, glutenfrie og sukkerfri cuisine.

Historien om Thorséng

Navnet Thorséng kommer sig nærliggende af resortets placering på Tåsinge,hvor navnet stamme fra den nordiske mytologi med Thor's énge, altså Tåsinge.Thorséng skab for at bidrage til fællesskabet, i form af at skabe produkter,services og event til at støtte ø'en og det sydfynske øhav.

Afsættet for at Thorséng eksistens, skyldes ægteparret ogildsjælene Bodil Brems og Anders Hulgaard, som skabte det lokalt forankrettrænings- og behandlings center GYMNASTIKHUSET. Navnet var naturligt grundetægteparrets fortid som elitegymnaster og med ungdom i den særlige danskehøjskolebevægelse, med fokus på at styrke krop, sjæl og sind gennem træning,oplevelser og opvisninger, foredrag og debatter. Dette har de forenet i deunikke rammer, skabt på slægtsgården ved Vornæs Skov.

Datiden var inden til et naturligt generationsskifte i januar 2020, var det kunfå måneder efter at hele verden fik et nyt paradigme at måtte forholde sig til.Opgaven blev at revidere fundamentet for virksomheden eksistens, hvilket fødtestrukturen for de ovenstående 5 elementer. De enestående omgivelser på- ogomkring resortet blev naturligt at aktivere eftersom naturen er dét eneste stedvi kan færdes uanset "verdensituationen".

Eninnovativ proces tog start og formede en kombination af de tomme wellnessfaciliteterog tidens store interesse for glamping. Resultatet viste sig med konceptetWellness Glamping, og blev første del af den nye identitet for virksomheden.

Vibliver ved med at tænke nyt, afprøve og udvikle og samarbejder med dygtigelokale virksomheder, for hele tiden at kunne tilbyde unikke oplevelser, derstyrker og berige alle der besøger Thorséng.

Contact us